Diskusní téma: máte skúsenosti s jej pestovaním?

Dátum: 15.10.2015

Vložil: vladok

Titulok: Zaujímavosti s používaním škorice

https://www.nutraceutica.sk/sk/nutaceutika_vo_vyzive/skorica/ucinky_skorice.aspx


Späť na diskusiu


https://www.vladomakoluko.sk/